เกี่ยวกับเรา

         องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่16 พ.ค.2535 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งร้าน ส. วิวัฒน์อะไหล่ยนต์              ประกอบด้วย นายวิวัฒน์  วงศ์ทิพย์สถาน  ที่อยู่ 2292 ถนนเจริญกรุงเยื้องโรงแรมทองธารา เขตบางคอแหลม กทม 10120

โทรศัพท์ 061-8318750 อีเมล์ VIWAT227227@GMAIL.COM ,URL WWW.VTSCYCLE.COM

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2535 ได้ดำเนินการ เปิดขายเฉพาะอะไหล่มอเตอร์ไซด์ 4 ยี้ห้อ 1Yamaha 2 Honda 3 Kawasaki 4 Susuki 

ปี 2538 ได้ดำเนินการสินค้าและบริการของเราเปิดรับซ่อมและจำหน่ายอะไหล่มีบริการขายมอเตอร์ไซด์พร้อมกันเช่น รับขึ้นซี่ลวด ผ่าเครื่องยนต์

เดินสายไฟ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ชาร์จแบตเตอรี 

ปี 2556 ได้ดำเนินบริการติดตั้ง ล้าง ย้าย อะไหล่ ซ่อม แก้ไขเครื่องปรับอากาศ

Visitors: 35,295