ไส้กรอง GTO ราคา 100 บาท

ไส้กรองของคาวาซากิ GTO,GTX, AR-125R ใช้ร่วมกันได้เป็นมอไซด์ 2 จังหวะระบายด้วยอากาศ ในราคาตัวละ100 บาท

Visitors: 32,645