แหวนลูกสูบ AR-125R ราคา150 บาท

แหวนลูกสูบ GTO/M4,AR-125R ใช้ร่วมกันได้เป็นมอไซด์ 2 จังหวะระบายด้วยอากาศ GTO/M4 ใช้ระบบโรตารีดูดไอดีแต่ AR-125R

ระบายด้วยน้ำใช้คาร์บิวดูดไอดีแทน ชุดแหวนใช้แทนได้ในราคา150 บาท

Visitors: 34,965