ลูกสูบ NOVA-Sราคา 650บาท

ชุดลูกสูบของฮอนด้ารุ่น NOVA-S เป็นมอเตอร์ไซด์ 2 จังหวะระบายด้วยอากาศไม่มีลิ้นไอดี-ไอเสียและโซ่ราวลิ้น ใช้ช่องพอร์ทไอดีและช่องพอร์ทไอเสียเป็นตัวดูดและคายไอเสียแทน

Visitors: 34,907