ลูกสูบชุด RC-110 ราคา550บาท

    ลูกสูบชุด RC-110 เป็นมอเตอร์ไซด์ 2 จังหวะระบายด้วยอากาศใช้แคร้งรีดดูดไอดีเข้าทางเครื่องยนต์ใช้ช่องพอร์ทคายไอเสียออกทางท่อไอเสีย

Visitors: 34,797