กล่องCDI-NSRราคา850บาท

กล่องCDI-NSRเป็นสวิทช์ปิด-เปิดให้วงจรไฟฟ้าทำงาน เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วแม็กนีโตตัดกับขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กมีไฟฟ้าไหลผ่านไปยังกล่องCDI ทำให้เกิดการทำงานของวงจรไฟฟ้าได้

Visitors: 34,772