วาล์วไอเสียJX-110ราคา180บาท

วาล์วไอเสียJX-110เป็น 4 จังหวะใช้ทองขาวจุดระเบิดที่หัวเทียนสันดาปภายในกระบอกสูบระบายด้วยอากาศ

Visitors: 34,772