วาล์วไอเสียCB-100ราคา180บาท

วาล์วไอเสีย CB-100เป็น 4 จังหวะใช้ทองขาวสปาร์ทหัวเทียนสันดาปภายในกระบอกสูบระบายด้วยอากาศ

Visitors: 34,832