แผ่นคลัทช์AX-1ชุดราคา450บาท

แผ่นคลัทช์ AX-1เป็นคลัทช์ออโตเมติดใช้แรงเหวี่ยงของลูกปืนล็อกด้วยผ้าคลัทช์ให้เกิดการทำงานของเครื่องยนต์

Visitors: 34,833