แผ่นคลัทช์ Y-80M

แผ่นคลัทช์ Y-80M เป็นออโตเมติด 2 จังหวะระบายด้วยอากาศ

Visitors: 34,833