ก้านสูบC-900,DREAMราคา350บาท

ก้านสูบ C-900,DREAMเป็น 4 จังหวะระบายด้วยอากาศใช้วาล์ไอดี-ไอเสียและโซ่ราวลิ้นขับเครื่องยนต์

Visitors: 34,772