ก้านสูบ RX-Kราคา350บาท

ก้านสูบ RX-K เป็น 2 จังหวะระบายด้วยอากาศใช้แป้นรีดวาล์วเข้าสู้กระบอกสูบมีกล่องกระเพาะหมูช่วยไล่ไอเสียที่ตกค้างจากการเผาไหม้ไม่ให้หลงเหลืออยู่เพื่อให้มีกำลังเพิ่มของเครื่องยนต์

Visitors: 34,963