ก้านสูบRX-Zราคา350บาท

ก้านสูบ RX-Z เป็น 2 จังหวะระบายด้วยอากาศใช้แป้นรีดวาล์วดูดไอดีเข้าสู้กระบอกสูบโดยตรง

Visitors: 34,909