ก้านสูบY-80ราคา350บาท

ก้านสูบ Y-80 เป็น 2 จังหวะระบายด้วยอากาศใช้แป้นรีดวาล์วเข้าสู้แคร้งเครื่องยนต์โดยตรง

Visitors: 34,772