สายไฟชุด MICRO 580บาท

สายไฟชุดของ ืMICRO เป็น 2 จังหวะใช้คาบูเรเตอร์ดูดอากาศแทน

Visitors: 34,832