ปลายแฮด์ทั่วไปเลสราคา100,220บาท

ปลายแฮด์เลสทั่วไปแบบก้นหอยใช้หกเหลี่ยมขันคู่ละ150บาท   ปลายแฮด์เลสทั่วไปแบบใช้ประแจขันคู่ละ220บาท  ปลายแฮด์สีดำทั่วไปแบบใช้ไขควงขันคู่ละ220บาท
Visitors: 34,833